Dành cho người nước ngoài

August 3, 2016

Dịch vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để có thể làm việc tại TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam, người lao động nước ngoài phải được cấp Giấy phép lao động. Sở […]
August 3, 2016

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến gia hạn […]
August 3, 2016

Dịch vụ cấp và gia hạn visa

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến cấp, gia […]
August 3, 2016

Dịch vụ Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến cấp thẻ […]
August 3, 2016

Dịch vụ cấp đổi bằng lái xe cho người nước ngoài

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến cấp đổi […]
August 3, 2016

Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến sở hữu […]
August 3, 2016

Dịch vụ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tên dịch vụ: Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài Cơ quan cấp phép: Sở Lao động – Thương binh & Xã hội […]
August 3, 2016

Temporary Reseidence Card in Vietnam

Welcome to the Website of The Vietnam National Law Consultancy Company, The Vietnam National Law Consultancy Company is one of the most prestigious law firm in […]
August 3, 2016

Visa Issuance

The Vietnam National Law Consultancy Company is one of the most prestigious law firm in Vietnam, the domestic and foreign customers trust and appreciate. We would […]