Blog

July 26, 2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH TRONG TUẦN QUA VÀ DỰ BÁO TUẦN TỪ 26/7/2021

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGŨ CỐC Ngoại trừ dầu đậu tương còn giữ được sắc xanh, các mặt hàng ngũ cốc còn lại đồng loạt […]