Dịch vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để có thể làm việc tại TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam, người lao động nước ngoài phải được cấp Giấy phép lao động. Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội TP. Hồ Chí Minh sẽ cấp Giấy phép lao động trên cơ sở được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận bằng văn bản. Như vậy, Chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ/thay mặt Quý khách thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động theo trình tự như sau:

In order to work in Ho Chi Minh City – Vietnam, foreign employee must be granted Work Permit. The Department of Labors, War Invalids and Social Affairs of ho Chi Minh City will issue Work Permit based on written approval of People’s Committee of Ho Chi Minh City. As such, the National Law Consultancy Company will advise, support/on behalf of you to implement procedures for obtaining Work Permit under the following procedures:

Bước 1. Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết /Step 1: Prepare necessary documents

Công ty Quốc Luật sẽ gửi đến Quý khách danh mục các hồ sơ, văn bản mà Quý khách cần cung cấp (theo danh mục tại Mục I – Hổ sơ yêu cầu).

National Law Consultancy Company will send you the list of documents that you need to provide (according to the list in Section I – Required Documents below).

Bước 2. Thiết lập, chuẩn bị các hồ sơ liên quan /Step 2: Prepare relevant documents

Ngay sau khi nhận được đầy đủ các hồ sơ, tài liệu (hợp lệ) từ Quý khách, Công ty Quốc Luật sẽ thay mặt Quý khách trực tiếp hoàn thiện các hồ sơ còn lại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bạn nên đọc thêm  Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

After receiving the full and valid documents that you provided, the National Law Consultancy Company will for and on behalf of you to directly complete the remaining documents in accordance with laws.

Bước 3. Gửi lại hồ sơ để Quý khách kiểm tra và ký tên trên các văn bản/Step 3: Send all documents for your review and signature.

Bước 4. Thay mặt Quý khách trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với các Cơ quan cấp phép cho đến khi nhận được Giấy phép lao động/Step 4: On behalf of you to submit dossiers and liaise with licensing bodies until obtaining Work Permit.

I. HỒ SƠ YÊU CẦU/REQUIRED DOCUMENTS

Quý khách vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho Chúng tôi các hồ sơ, tài liệu sau/Please kindly prepare and provide us documents as follows:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam (Bản sao)/Business Registration Certificate or Investment Certificate or RO Certificate (true copy);
  • Lý lịch tư pháp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ban hành ( tại quốc gia của người lao động và tại Việt Nam)/Criminal Record within 6 months as from the date of issuance (in national foreign employee and Vietnam);
  • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương/University Degree or equivalent;
  • Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài (trên 3 năm) / Letter of Confirmed Experience in oversea (over 3 years);
  • Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ban hành (tại Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh) /Health Certificate within 6 months as from the date of issuance; (From Hospital In HCMC)
  • Hộ chiếu (còn giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày dự kiến nộp hồ sơ)/Passport (valid for a period of 6 months until the expected date of submission); và/and
  • 04 (bốn) tấm hình 4×6 theo tiêu chuẩn quốc tế/04 (four) photo size 4×6 under international standard (bareheaded, frontal view, showing the face and ears clearly, without glasses and a white background).

***Lưu ý: Các giấy tờ được ban hành bên ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hợp pháp hóa và phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định. Trong quá trình cung cấp hồ sơ, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào, xin vui lòng liên hệ qua email, điện thoại để chúng tôi trực tiếp tư vấn, hướng dẫn.

***Note: All documents which are issued outside Vietnam must be notarized and legalized within 3 months as from the date of notarization and legalization and must be translated into Vietnamese in accordance with laws. During the process of providing documents, if you have any question or requirement, please kindly contact us via email, phone in order that we can advise and support you.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN/TIME-LIMIT

Thời gian thực hiện thủ tục xin gia hạn là 25 ngày làm việc theo quy định của pháp luật kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bạn nên đọc thêm  Temporary Reseidence Card in Vietnam

Time-limit for extend procedures as mentioned above is 25 working days in accordance with laws as from the date of submitting full and valid documents

III. PHÍ DỊCH VỤ/SERVICE FEE:  10.000.000 VND/ employee

* NOTE:

  • Phí trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước phát sinh tới thời điểm được cấp giấy phép/This fee includes all state fees incurre to date of license;
  • Phí trên chưa bao gồm chi phí dịch thuật hồ sơ (nếu có)/This fee does not include fee of translation documents;
  • Phí trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng / This fee does not include 10% VAT

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí: (08) 38 20 2929 ( 20 Line )

Hotline: 0972 088 488 | 0948 68 2349 gặp Mr.Luân hoặc 0911 53 2929 gặp Mrs.Tâm

Xem thêm: thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Chuyên viên tư vấn

 

Trần Hoàng Luân

Lawyer Manager - Advisory

0972088488


Đặng T. Hồng Tâm

DN - Thuế - Kế Toán

0911532929


 

Dịu My

Tư vấn doanh nghiệp

0911553434


Hoàng Kiệt

Tư vấn doanh nghiệp

0911680238


Ái Nhân

Tư vấn doanh nghiệp

(028) 38 20 29 29


Ngọc Bích

Tư vấn Thuế - Kế toán

(028) 38 20 29 29


Văn Tri

Tư vấn Thuế - Kế toán

(028) 38 20 29 29


Lê Thị Xuân

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Minh Hà

Lao động & BHXH

028) 38 20 29 29


Thế Kỷ

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29


Thị Châu

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Diễm Cúc

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Nguyễn Thị Sương

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Thu Hà

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29


Ngọc Uyên

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29


Mỹ Diệu

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Bình An

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29